FAQ

Oto najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania dotyczące programu Emapa Web Router oraz odpowiedzi na nie.

 

Jak często mapy są aktualizowane?

Mapy są aktualizowane są 4 razy w ciągu roku. 

 

Czy Emapa Web Router uwzględnia ustawowe przerwy w pracy kierowcy?

Tak, czas pracy dla każdego kierowcy Użytkownik ustala samodzielnie w programie. Może zdefiniować 3 różne parametry: dobowy czas pracy kierowcy, maksymalny czas jazdy oraz czas przerwy. 

 

Czy opłaty drogowe są aktualizowane?

Opłaty drogowe są aktualizowane na bieżąco, jak tylko zauważymy takie zmiany.

 

Czy Emapa Web Router uwzględnia czasowo zamknięte drogi? (remonty)

Tak, program uwzględnia drogi tymczasowo zamknięte i nie wyznacza tras po tych odcinkach. Warunkiem jest jednak długość trwania remontu – uwzględniane są drogi o planowanym czasowym zamknięciu dłuższym niż pół roku. 

 

Jaki jest limit obiektów importowanych do aplikacji?

Zarówno wersja z mapą Polski jak i Europy umożliwia import do 1000 obiektów. W wersji demo można zaimportować maksymalnie 100 obiektów. 

 

Czy Emapa Web Router posiada możliwość integracji z zewnętrznym systemem (np. ERP)?

Program Emapa Web Router jest produktem zamkniętym, bez opcji integracji. Posiada możliwość importu danych z pliku xlsx lub csv.

 

Czy raport trasy poza opisem zawiera mapę z trasą?

Nie, raport zawiera szczegółowe informacje o wyznaczonej trasie: koszt całkowity, czas całkowity, całkowitą długość w kilometrach. W raporcie szczegółowym wyróżnione są powyższe informacje w podziale na poszczególne odcinki między punktami trasy. Raport zawiera również szczegółowe koszty z podziałem na koszty paliwa, kierowcy, opłaty drogowe oraz inne ustawione przez Użytkownika (np. kilometraż). 

Mapa trasy nie jest częścią raportu, ale można ją wydrukować z poziomu programu. Należy kliknąć prawy przycisk myszy i  wybrać opcję “drukuj”.

 

Dla jakich pojazdów można wyznaczać trasy przejazdów?

Trasy przejazdów wyznaczane są dla następujących domyślnych typów pojazdów: osobowy, ciężarowy do 12T, ciężarowy do 40T oraz ciężarowy powyżej 40T. Poza nimi istnieje możliwość zdefiniowania dowolnego profilu pojazdu.

 

Czy program liczy koszty trasy?

Tak, jedną z podstawowych funkcji programu jest precyzyjna kalkulacja kosztów tras. Dzielą się one na koszty eksploatacyjne (w tym paliwo, kilometraż, koszt godzinowy) oraz koszty opłat drogowych w Polsce i w innych krajach europejskich. 

 

Czy program liczy koszty trasy w Europie?

Tak, program służy do liczenia kosztów tras z podziałem na koszty eksploatacyjne oraz opłaty drogowe. W zależności od kraju w Europie obowiązuje inny system naliczania opłat drogowych. Chcesz sprawdzić jak działa system naliczania opłat w Europie? Sprawdź

 

Czy można porównać trasy?

Tak, opcja porównywania tras dostępna jest z poziomu zakładki Ewidencja Tras -> Porównaj trasy. Trasy można porównywać między sobą pod względem wartości w tabeli np. długość w km, koszt całkowity, koszt opłat drogowych lub porównać wizualnie wyświetlając na mapie z wykorzystaniem różnych kolorów. 

 

Czy można zoptymalizować kolejność punktów trasy?

Tak, program daje możliwość optymalizacji kolejności punktów trasy. Optymalizacja może być prosta oraz szczegółowa. Prosta optymalizuje kolejność punktów biorąc pod uwagę odległość w lini prostej między nimi, a optymalizacja szczegółowa uwzględnia infrastrukturę drogową. Emapa Web Router jednak nie jest narzędziem do optymalizacji wielu tras jednocześnie. Do tego służy inny program z oferty Emapy – MapGO

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Napisz lub zadzwoń do nas:

tel.: +48 695 406 012 e-mail: biuro@emapa.pl